slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104
具申 gušin poreferovat svému nadřízenémusuru
san porod, narození; původ (výrobku); mix
生む umu porodit, snést (vejce), stvořitgodan, jlpt3, verb, vtrans
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
審査員 šinsain porotcemix
故障する košousuru porouchat sejlpt4, suru, verb
比較 hikaku porovnánísuru
疎通 socuu porozumění (vzájemné)suru
悟り satori porozumění; osvícení (satori)mix
似顔絵 nigaoe portrétmix
肖像画 šouzouga portrétmix
故障 košou poruchajlpt3, jlpt4
違反 ihan porušení (pravidla)suru
破る jaburu porušit, roztrhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
スコール suko-ru poryv, bouřkatenki
何時までも icumademo pořád, nafurt, věčněmix
主催 šusai pořádání, organizacesuru
開催 kaisai pořádat mítink, otevřít výstavusuru
主催者 šusaiša pořadatel, organizátormix
順番 džunban pořadíjlpt3, leda1
順序 džundžo pořadímix
ちゃんと čanto pořádně, správně, přesněmix
肩車 kataguruma posadit si dítě na ramenamix
狐憑き kicunecuki posedlý líščím duchemmix
使者 šiša posel, vyslanecadj, leda1
遣唐使 kentouši poselství (do Tchangské Číny)mix
増援 zouen posila, posilysuru
郵送する juusousuru posílat poštoumix
強化 kjouka posílení, zesíleníleda1
強める cujomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
組む kumu poskládat, sestavit, propojitgodan, leda1, verb
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
規定 kitei poskytnutí, opatření, regulacesuru
議員 giin poslanec, zastupitel atp.seiji
遣わす cukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
先遣 senken poslat napředsuru
郵送 juusou poslat poštoujlpt3, suru
最終日 saišuubi poslední denmix
最近 saikin poslední doboujlpt4, leda1, toki
末期 makki poslední fáze, závěrečná fáze, konecmix
終電車 šuudenša poslední noční vlakleda1
最後のキス saigonokisu poslední polibekai
終電 šuuden poslední vlakryokou
最終電車 saišuudenša poslední vlak dneryokou
配達人 haitacunin poslíček, kurýrmix
拝聴 haičou poslouchat (skromně)suru
聞く kiku poslouchat, ptát se, žádatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
聞き手 kikite posluchačmix
聴衆 čoušuu posluchači, publikumongaku
率直な soččokuna poslušnýadj, emo
従順 džuudžun poslušnýmix
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
年配 nenpai postarší (lidé)mix
後ろ姿 uširosugata postava zezadu, pohled zezaduleda1
体型 taikei postava, figura, tělomix
人物 džinbucu postava, osobamix
姿 sugata postava, tvarmix
建つ tacu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
起立 kiricu postavit se, vstátsuru
起立する kiricusuru postavit se, zvednout seleda1, suru, verb
登場人物 toudžoudžinbucu postavy (ve hře nebo románu)mix
ベッド beddo posteljlpt3, jlpt5, uchi
寝床 nedoko postelmix
大学院生 daigakuinsei postgraduální student, student doktorského programumix
姿勢 šisei postoj, přístupmix
譲る juzuru postoupit, dát, předat, přenechatgodan, jlpt3, verb, vtrans
内玄関 učigenkan postranní vchodmix
追伸 cuišin postskript, P.S.mix
手順 tedžun postupmix
進行 šinkou postup, pokroksuru
進撃 šingeki postup, výpad, útoksuru
段々 dandan postupnějlpt5
次第に šidaini postupněmix
続々 zokuzoku postupněmix
逐次 čikudži postupněmix
次々 cugicugi postupně, jeden po druhémjlpt3
次々に cugicugini postupně, jeden po druhémjlpt3
進む susumu postupovat, dělat krokygodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
掻く kaku poškrábat, potit, trpět (ponížení)godan, jlpt3, verb, vtrans
郵便局 juubinkjoku poštajlpt5
ポスト posuto poštajlpt5
郵便 juubin poštajlpt3
送料 sourjou poštovnémix
軍用鳩 gun'joubato poštovní holubsensou
郵便箱 juubinbako poštovní schránkamix
郵便局員 juubinkjokuin poštovní úředník, pošťákjlpt3
郵便切手 juubinkitte poštovní známkamix
ase pothito
ふらふら furafura potácet se, motat seonoma, suru
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
かいつぶり kaicuburi potápka maládoubutsu
今後 kongo poté, následně, nadáleleda1
可能形 kanoukei potenciál (slovesa)bunpou
楽しみ tanošimi potěšení, radostjlpt3, jlpt4
気に入る kiniiru potěšenýemo
面倒 mendou potíž, problém, starost, otravajlpt3
厄介 jakkai potíž, zátěžmix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104