Slovíčka


興奮 koufun popuzení, rozrušení, vzrušeníemo, jlpt3
興
zábava, oživit, obnovit, zájem, potěšení
Čtení: kou, kyou, oko.ru, oko.su, o...
Hlavní radikál: 臼 (134) Tahy: 16 obrázek | animace | tabulka
奮
vzbudit, být stimulován, vzkvétat
Čtení: fun, furu.u
Hlavní radikál: 大 (37) Tahy: 16 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
興奮性 koufunsei popudivost, podrážděnostmix