slovíčka (word)

Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
kandži かぜ vítr
kandži うつす přemístit, změnit místo, přenášet (nemoc)
kandži ひづけ datum
kandži した pod, níže než
kandži べいさく pěstování rýže
kandži おじさん strýc, muž středního věku
kandži しょうか uhašení ohně
kandži ぎぼし okrasná koule na zábradlí důležitého mostu;
kandži せいし zklidnění, spočinutí
kandži きにゅうする zapsat (se), zaznamenat
kandži じじょ druhá nejstarší dcera
kandži こうさくする stavět, budovat
kandži どりょくか tvrdě pracující, snaživec
kandži こうせきうん altokumulus
kandži りくじょうきょうぎ atletické disciplíny
kandži ひ げんご neverbální
kandži あまかわ kůže pod nehty
kandži ゆうち lákat (investory)
kandži ちょうえつ překonat, předčit
kandži こうばん policejní stanice
kandži ほんめい skutečné jméno
kandži りこうな chytrý
kandži こうせいしょう Ministerstvo sociálních věcí
kandži おぼん festival Bon (svátek mrtvých)
kandži いきざま způsob života, forma existence