sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1040
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
離す hanasu oddělit, rozejít, pustit, opustitgodan, jlpt3, verb, vtrans
起す okosu probuditgodan, jlpt4, verb, vtrans
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
怖がる kowagaru bát se, mít strachgodan, verb, vintrans
踞る uzukumaru krčit se, choulit se, dřepětgodan, verb, vintrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
工作する kousakusuru stavět, budovatleda1, suru, verb
勉強する benkyousuru studovat, učit segakkou, jlpt5, suru, verb
回収する kaishuusuru sbírat, vybíratleda1, suru, verb
乗り換える norikaeru přestupovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
加わる kuwawaru přidat se, připojit se, zúčastnit severb
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
違う chigau lišit se, být jinakgodan, jlpt5, verb, vintrans
参る mairu přijít (zdvořile), být poražengodan, jlpt4, verb
お聞き頂く okikiitadaku požádat (zdvořile)godan, verb
砕く kudaku rozbítgodan, verb, vtrans
歩く aruku jít pěšky, kráčetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
攀じ上る yojinoboru vyšplhat, vydrápat segodan, verb, vintrans
浮く uku plavat ve vodě, vznést segodan, verb, vintrans
迷う mayou ztratit segodan, jlpt3, verb, vintrans
決まる kimaru být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
貫く tsuranuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
薬を飲む kusuriwonomu brát lékybyouki, godan, verb
やせる yaseru hubnoutichidan, jlpt4, verb
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
争う arasou soupeřit, přít se, hádat segodan, jlpt3, verb, vintrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
読む yomu čístgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
吸う suu kouřitgodan, jlpt5, verb, vtrans
する suru dělatirregular, jlpt5, verb
行う okonau dělat, provozovat, pořádat, konat se, udát segodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb
載る noru být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
似合う niau pasovat, souhlasit, být podobnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
験す tamesu zkusit, vyzkoušet, pokusit segodan, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
思い遣る omoiyaru mít soucit, vcítit segodan, leda1, verb
乗り回す norimawasu projíždět se (na koni, v autě, na kole)godan, leda1, verb, vtrans
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
表す arawasu vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
輝く kagayaku zářitgodan, verb
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
負ける makeru prohrátichidan, jlpt4, verb, vintrans
聞き違う kikichigau špatně slyšet, přeslechnoutgodan, verb
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
言う iu říkat, říct, mluvitgodan, jlpt5, leda1, verb
よじ上る yojinoboru vyšplhat, vydrápat segodan, verb, vintrans
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
間に合わせる maniawaseru vystačit si, spokojit seichidan, jlpt3, verb
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
やむ yamu přestat (např. déšť)godan, jlpt4, verb
認める mitomeru rozeznat, schválitichidan, verb, vtrans
信じる shinjiru věřit (v)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
分かる wakaru chápatgodan, jlpt5, verb, vintrans
たりる tariru stačitichidan, jlpt4, verb
賜う tamau udělitgodan, verb
注意する chuuisuru věnovat pozornost, upozornitjlpt4, suru, verb
奉る tatematsuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
座る suwaru sedětgodan, jlpt5, verb, vintrans
怒る okoru dostat vztek, zlobit segodan, jlpt4, verb, vintrans
上る noboru vystoupat, vystoupit, vylézt, postoupitgodan, jlpt3, verb, vintrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
気が付く kigatsuku všimnout si, uvědomit si, vzít navědomí; přijít k sobě, probrat se z kómatugodan, verb
噛む kamu kousnoutgodan, verb, vtrans
思い付く omoitsuku vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
組む kumu poskládat, sestavit, propojitgodan, leda1, verb
払う harau platitgodan, jlpt4, verb, vtrans
散る chiru opadatgodan, jlpt3, verb, vintrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
叶える kanaeru zařídit, splnit (přání)ichidan, verb, vtrans
着く tsuku dojet do, dosáhnoutgodan, jlpt5, verb
間に合う maniau stihnoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
行く yuku jít, jetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
叫ぶ sakebu křičet, řvátgodan, jlpt3, verb, vintrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
実る minoru plodit, nést ovocegodan, verb, vintrans
和む nagomu uklidnit segodan, verb
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
揺れる yureru pohupovat se, třást seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
通じる tsuujiru vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
utsuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11