sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1041
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
身ごもる migomoru otěhotnětgodan, leda1, verb, vintrans
染める someru obarvitichidan, verb, vtrans
供える sonaeru věnovatichidan, verb, vtrans
貼る haru nalepitgodan, verb
親しむ shitashimu spřátelit se, sblížitgodan, verb, vintrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
広がる hirogaru šířit se, rozprostírat segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
疑う utagau pochybovatgodan, verb, vtrans
迷う mayou ztratit segodan, jlpt3, verb, vintrans
差す sasu natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
払う harau platitgodan, jlpt4, verb, vtrans
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
繋げる tsunageru svázat s, propojitichidan, jlpt3, verb, vtrans
握る nigiru sevřít, stisknout, zmáčknoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
砕く kudaku rozbítgodan, verb, vtrans
浮く uku plavat ve vodě, vznést segodan, verb, vintrans
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
飼う kau chovat, pěstovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
暗記する ankisuru naučit se zpamětisuru, verb
上る noboru vystoupat, vystoupit, vylézt, postoupitgodan, jlpt3, verb, vintrans
微笑む hohoemu usmívat segodan, verb, vintrans
物語る monogataru vyprávět, říkatgodan, verb, vtrans
印す shirusu popsat, označit, zanechat (stopu)godan, verb, vtrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
計画する keikakusuru plánovatjlpt4, suru, verb
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
濡らす nurasu promočit, namočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
きれいにする kireinisuru uklidit, porovnatsuru, verb
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
構う kamau vadit, překážetgodan, verb
出始める dehajimeru začít se objevovatichidan, verb
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
浴びる abiru koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
間に合わせる maniawaseru vystačit si, spokojit seichidan, jlpt3, verb
散歩 sanposuru procházet sejlpt5, suru, verb
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
甘える amaeru chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
続く tsuduku pokračovat, vytrvatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
重なる kasanaru nakupit se, být jeden na druhém, vyjít na stejný den, kolidovatgodan, jlpt3, verb, vintrans
押さえる osaeru položit ruce na něco, podržet otevřenéichidan, jlpt3, verb, vtrans
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
偽る itsuwaru napodobovat, falšovatverb, vintrans
延びる nobiru být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
取り戻す torimodosu vzít zpět, znovu získatgodan, verb, vtrans
経験する keikensuru zažít, prožítjlpt4, suru, verb
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
悩む nayamu mít starosti, trpětgodan, jlpt3, verb
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
賜う tamau udělitgodan, verb
奉る tatematsuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
切れる kireru být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
見直す minaosu zlepšit segodan, verb
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
工作する kousakusuru stavět, budovatleda1, suru, verb
重なり合う kasanariau nahromadit, nakupit, navršitgodan, verb
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
引き出す hikidasu vybrat (odněkud), vyndatgodan, jlpt4, verb, vtrans
採る toru vzít, sebratgodan, verb, vtrans
続ける tsudukeru pokračovat, postupovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
近づく chikaduku blížit se, přibližovat segodan, jlpt3, verb, vintrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
加わる kuwawaru přidat se, připojit se, zúčastnit severb
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
薬を飲む kusuriwonomu brát lékybyouki, godan, verb
見つかる mitsukaru být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
吹き飛ばす fukitobasu odfouknoutgodan, verb, vtrans
故障する koshousuru porouchat sejlpt4, suru, verb
撮る toru vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
慌てる awateru panikařit, zmatkařit, spěchatichidan, jlpt3, verb, vintrans
尽くす tsukusu vyčerpat, dojít; věnovat se, sloužit; dělat k vyčerpánígodan, verb
覚める sameru probrat se, vystřízlivět, přijít ke smyslůmichidan, jlpt3, verb, vintrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
誇る hokoru chlubit segodan, verb, vintrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
威張る ibaru být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
除く nozoku odstránitgodan, verb, vtrans
命に関わる inochinikakawaru být otázkou života a smrtigodan, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11