sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1053
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
聞く kiku poslouchat, ptát se, žádatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
取り組む torikumu zápasitgodan, leda1, verb, vintrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
商う akinau obchodovatgodan, verb, vtrans
建つ tatsu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
折れる oreru zlomit, být přeloženichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
退職する taishokusuru odstoupitshigoto, suru, verb
散る chiru opadatgodan, jlpt3, verb, vintrans
腐る kusaru shnít, zkazit se, zkorodovatgodan, jlpt3, verb
宿す yadosu hostit; otěhotnět; přenášet virusgodan, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
挨拶する aisatsusuru pozdravitjlpt4, suru, verb
緩める yurumeru zpomalit, zvolnitichidan, verb, vtrans
入り組む irikumu komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
外れる hazureru odchýlit se, rozepnout se, vysmeknout seichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
引っ越す hikkosu přestehovat segodan, jlpt4, verb, vintrans
測る hakaru měřit, vážit, zjistitgodan, verb, vtrans
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
履く haku obout sigodan, verb, vtrans
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
背く somuku odporovatgodan, verb, vintrans
別れる wakareru rozdělit, oddělitjlpt4, verb, vintrans
着る kiru nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
反る soru ohýbatgodan, leda1, verb, vintrans
育てる sodateru vychovávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
吠える hoeru štěkat, výt, řvát, skučet, bučet, hulákatichidan, verb, vintrans
育つ sodatsu růst, školit, vyučit, vyškolitgodan, jlpt3, verb, vintrans
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
飾る kazaru vyzdobit, ozdobitgodan, jlpt4, verb, vtrans
通勤する tsuukinsuru dojíždětshigoto, suru, verb
散らす chirasu rozptýlit, rozházet, rozfoukatgodan, jlpt3, verb, vtrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
治まる osamaru být v míru, zmírnit, zakročit proti něčemugodan, verb, vintrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
曲がる magaru být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
放す hanasu pustit, nechatgodan, verb, vtrans
合う au hodit se, pasovat, slučovat se, shodovat se, odpovídat (něčemu), být v souladugodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vintrans
齎す motarasu přinést, zapříčinit, přivoditgodan, verb
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
図る hakaru plánovat, připravovatgodan, leda1, verb, vtrans
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
出来る dekiru být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
外出する gaishutsusuru vyjít si, jít venleda1, suru, verb
太る futoru ztloustnoutgodan, jlpt4, verb, vintrans
しゃべる shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
殴る naguru udeřit, dát ránugodan, jlpt3, verb, vtrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
滅ぶ horobu být zničengodan, verb
備わる sonawaru být vybavengodan, verb, vintrans
弱まる yowamaru polevit, slábnoutgodan, jlpt3, verb, vintrans
できる dekiru moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
滞る todokooru zastavit segodan, verb, vintrans
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
曇る kumoru zamračit, ztmavnoutgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
反らす sorasu ohýbat segodan, leda1, verb, vtrans
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
片付ける katadukeru uklízetichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
イメージ ime-ji představa, obrázekjlpt3, suru, verb
剥く muku oloupat, oškrábatjlpt3, verb, vtrans
漏れる moreru unikat, vytékat, projít skrzichidan, verb, vintrans
嫌う kirau nenávidět, nesnášetgodan, verb, vtrans
減らす herasu zmenšit, polevit, snížitgodan, jlpt3, verb, vtrans
存じる zonjiru myslet si, vědět (skromně)ichidan, verb
酔う you opít segodan, verb, vintrans
空く aku být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
細る hosoru zeštíhletgodan, leda1, verb, vintrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
切らす kirasu dojít (zásoby)godan, jlpt3, verb, vtrans
高まる takamaru zvyšovat se, růstgodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
返事する henjisuru odpověď, odpovědětjlpt4, suru, verb
喋る shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
抱く daku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcích, mít (myšlenku), chovat (myšlenku)godan, jlpt3, verb, vtrans
増す masu zvyšovatgodan, verb, vintrans, vtrans
打ち寄せる uchiyoseru vyplavit na pobřežíichidan, verb
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
出る deru objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
初める someru začítichidan, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11