sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1041
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
合わせる awaseru sloučit, spojit, dát dohromadyichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
料理する ryourisuru vařitryouri, suru, verb
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
眺める nagameru hledět na, zíratichidan, verb, vtrans
填まる hamaru hodit se, pasovat, jít do něčeho godan, verb, vintrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
測る hakaru měřit, vážit, zjistitgodan, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
がんばる ganbaru vytrvat, snažit se, vydržetgodan, jlpt4, verb
誘う sasou pozvat, lákat, vábitgodan, jlpt3, verb, vtrans
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
延ばす nobasu odložit (něco), odsunout (něco), zpozdit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
綴る tsuduru hláskovat, skládatgodan, verb, vtrans
覚ます samasu zbavit se (něčeho), vystřízlivět z, otevřít (oči)godan, jlpt3, verb, vtrans
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
世話になる sewaninaru obdržet službu, být někomu zavázángodan, verb
放り出す houridasu odhoditgodan, verb, vtrans
省みる kaerimiru dívat se zpět (přes rameno, na minulost), zpětně hodnotitichidan, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
休まる yasumaru odpočinout sileda1, verb, vintrans
直る naoru být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
消す kesu vymazat, odstranit, vypnout, zhasnoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
建つ tatsu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
貰う morau dostávatgodan, verb, vtrans
上がる agaru vystoupat, stoupnout, zvýšit segodan, verb, vintrans
起こる okoru stát se, přihodit segodan, jlpt3, verb, vintrans
腐る kusaru shnít, zkazit se, zkorodovatgodan, jlpt3, verb
貯まる tamaru být spořen (peníze), být hromaděn, hromadit segodan, jlpt3, verb, vintrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
伴う tomonau doprovázetgodan, verb, vintrans
掘る horu kopat (díru)godan, verb
話し合う hanashiau diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
澄む sumu vyčistit se (obloha), zprůhlednětgodan, verb, vintrans
スケートする suke-tosuru bruslitsport, suru, verb
むかつく mukatsuku cítit se zle, cítit se naštvaný, cítit se uraženýgodan, verb, vintrans
しゃべる shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
通う kayou dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
成す nasu vytvořit, založitgodan, verb, vtrans
望む nozomu toužit, přát sigodan, jlpt3, verb, vtrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
祝う iwau oslavovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
電話に出る denwanideru zvednout telefonichidan, verb
負かす makasu porazitgodan, verb, vtrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
育つ sodatsu růst, školit, vyučit, vyškolitgodan, jlpt3, verb, vintrans
雇う yatou zaměstnávatgodan, verb, vtrans
下がる sagaru klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
痩せる yaseru zeštíhlet, zhubnoutichidan, verb, vintrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
届く todoku dorazit, dosáhnout, být doručengodan, jlpt3, verb, vintrans
剥く muku oloupat, oškrábatjlpt3, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
担う ninau nést (břemeno)godan, verb, vtrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
歩む ayumu jít, chodit, šlapatgodan, leda1, verb, vintrans
ご飯を炊く gohanwotaku vařit rýžigodan, ryouri, verb
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
澄ます sumasu vyčistit (něco), být nevzrušený, být klidný godan, verb, vtrans
見物する kenbutsusuru prohlížet památkyryokou, suru, verb
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
捲る mekuru otáčet stránky, strhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
喋る shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
終わる owaru končit, skončitgodan, leda1, verb, vintrans
決まる kimaru být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
計画する keikakusuru plánovatjlpt4, suru, verb
費やす tsuiyasu utratitgodan, verb, vtrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
挑む idomu vyzvat, usilovat ogodan, verb, vintrans
感じる kanjiru cítit, zažítichidan, jlpt3, verb
休む yasumu odpočívat, chybět ve škole, odejít do důchodu, mít volnogodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
電話を掛ける denwawokakeru zavolat si telefonemichidan, verb
揉む momu masírovat (hnětením)godan, verb, vtrans
薄らぐ usuragu slábnoutgodan, verb, vintrans
実行する jikkousuru vykonat, provéstleda1, suru, verb
無くす nakusu ztratit něco, zbavit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
困る komaru být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
もらって来る morattekuru přinéstirregular, verb
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
電車に乗る denshaninoru nastoupit do vlaku, jet vlakemgodan, verb
自殺を図る jisatsuwohakaru pokusit se o sebevraždugodan, verb
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
解ける tokeru rozpouštět se, tát, být rozpouštěnichidan, jlpt3, verb, vintrans
上回る uwamawaru předčit (očekávání)godan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11