SURU slovesá (suru)

Počet slovíčok: 1052
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
誘致 yuuchi lákat (investory)suru
訓練 kunren cvičenísuru
酷似 kokuji být úplně podobnýsuru
緑化 ryokka zalesněnísuru
吃逆 shakkuri škytáníbyouki, suru
投票 touhyou volba, vhození hlasu do urnyseiji, suru
失神 shisshin mdloba, transleda1, suru
設立 setsuritsu založitsuru
失明 shitsumei oslepnoutsuru
旋回 senkai otáčenísuru
いちゃいちゃ ichaicha zvuk milovánísuru
経験する keikensuru zažít, prožítjlpt4, suru, verb
実用化 jitsuyouka realizace, implementace, praktické využitísuru
漂泊する hyouhaku suru toulat sesuru
遺贈 izou odkázatsuru
固定 kotei fixacesuru
低下 teika pokles, sníženísuru
競技 kyougi disciplínasuru
校正 kousei korekturasuru
免税 menzei tax exemption, duty exemptionsuru
あだ名 adana přezdívkasuru
講習 koushuu kurs (učení)suru
添加 tenka přísada, přídaveksuru
選出 senshutsu volbyseiji, suru
投下 touka zhodit (bombu)suru
願望 ganbou přánísuru
誤解 gokai nedorozuměníjlpt3, suru
通話 tsuuwa hovor, volánísuru
来訪 raihou navštívitsuru
越冬 ettou přezimovatsuru
訪問 houmon návštěvaleda1, suru
展開 tenkai vývoj, rozvojsuru
回答 kaitou odpověď (na anketu)gakkou, leda1, suru
変貌 henbou proměnasuru
振動 shindou kmitat se, třástsuru
修復 shuufuku restaurace, opravasuru
相似 souji mít stejný tvar, podobnostsuru
通関 tsuukan celní odbavenísuru
早送り hayaokuri rychle dopředu (fast forward na videu)suru
絶滅 zetsumetsu zničení, zániksuru
雨宿り amayadori úkryt před deštěmleda1, suru
設計 sekkei plánovat, navrhnoutsuru
禁酒 kinshu zákaz alkoholusuru
萎縮 ishuku vadnutí, kontrakcesuru
きらきら kirakira lesknutí, blyštěnísuru
故障する koshousuru porouchat sejlpt4, suru, verb
有する yuusuru být obdařen, vlastnitsuru
購買 koubai nákupsuru
追贈 tsuizou vyznamenat in memoriamsuru
裁判 saiban soud, rozsudeksuru
診断 shindan diagnózasuru
審判 shinpan rozhodčísuru
暗記 anki zapamatovat sisuru
自炊 jisui vařit si sámsuru
計測 keisoku měřitsuru
改宗 kaishuu konvertovatsuru
合成 gousei syntéza, syntetickýsuru
詠唱 eishou árieongaku, suru
投稿 toukou příspěveksuru
収集 shuushuu sběr, hromaděnísuru
完成 kansei dokončení, zkompletováníjlpt3, suru
投降 toukou vzdát se (vojáci)suru
買収 baishuu vykoupitsuru
優越 yuuetsu mít přednost, převahusuru
支持 shiji podpořitsuru
越境 ekkyou překročit hranicesuru
口答え kuchigotae odmlouváníleda1, suru
媒介 baikai zprostředkovatelsuru
逃亡 toubou uprchnoutsuru
借家 shakuya pronajatý důmsuru
滞日 tainichi pobyt v Japonskusuru
立ち聞き tachigiki odposlouchávánísuru
延命 enmei udržet dlouho při životě, prodloužení života suru
混迷 konmei chaos, zmateksuru
草毟り kusamushiri pletí, odpleveleníleda1, suru
設定 settei nastavení (na PC), konfigurace; založení, vytvořenísuru
中和 chuuwa neutralizovatsuru
頒布 hanpu distribucesuru
ぺらぺら perapera plynulý adj, suru
支度する shitakusuru připravitjlpt4, suru, verb
特集 tokushuu zvláštní článek, speciální vydánísuru
売買 baibai obchodovatsuru
申告 shinkoku předložit zprávusuru
命令 meirei rozkaz, příkazsuru
促進 sokushin podporasuru
著作 chosaku psaní, knihasuru
獲得 kakutoku získatsuru
減少 genshou ubývat, klesat (počet)suru
外食 gaishoku jíst venkusuru
会合 kaigou schůze, zasedánísuru
降誕 koutan narodit se (svatý, král)suru
養殖 youshoku pěstování, obdělávánísuru
成長 seichou dospívání, vyrůstáníjlpt3, suru
投資 toushi investovat, investicesuru
調教 choukyou vycvičit (psa, koně)suru
提案 teian návrh, nabídkajlpt3, suru
了解 ryoukai rozumím, Rozkaz!suru
拝顔 haigan setkat se s (skromně)suru
答弁 touben odpověď, reakceleda1, suru
実践 jissen praxesuru
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11