Slovíčka


可視化 kashika vizualizacesuru
化
změnit (se), získat formu, tvar, ovlivnit, očarova...
Čtení: ka, ke, ba.keru, ba.kasu, fu...
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
可
moci, možný, nesmět, by nemět (dělat), nedělat
Čtení: ka, koku, -be.ki, -be.shi, y...
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
視
prohlídka, považovat, vidět, podívat se
Čtení: shi, mi.ru, tomo, mi
Hlavní radikál: 見 (147) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka