onomatopoie (onoma)

Počet slovíčok: 38
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
ごろごろ gorogoro hřmění, kručení v žaludkuonoma, suru
しゅしゅぽぽ shushupopo zvuk vlakuonoma
ワンワン wanwan haf, haf (štěkot)onoma
ずっこんばっこん zukkonbakkon zvuk při sexuonoma
ニャニャ nyanya mňau, mňau (mňoukání)onoma
きちっと kichitto přesně, dokonaleonoma
ニャンニャン nyannyan mňau, mňau (mňoukání)onoma
ぎりぎり girigiri těsně, jen taktakjlpt3, onoma
コケコッコ kokekokko kokodák (kdákání)onoma
ぐっすり gussuri tvrdě (spát)jlpt3, onoma
パチパチ pachipachi tlesk, tleskáníonoma
とぼとぼ tobotobo nejistě, potácivě, kymácivěonoma
ザーザー za-za- zvuk lijáku, lijákonoma
ポツポツ potsupotsu kap, kap, kapání vodyonoma
バンバン banban bang, zvuk střelbyonoma
フワア fuwaa zív, zíváníonoma
ケロケロ kerokero kvak, kvák, kvákáníonoma
ドカン dokan buch, výbuchonoma
ぴかぴか pikapika lesknutí, blyštěníonoma
ワイワイ waiwai zvuk hrajících si dětíonoma
ぴょんぴょん pyonpyon hop, hop, skákáníonoma
びっしょり bisshori promočenýonoma
べらべら berabera mluvit bez přestáníadj, onoma, suru
ぼろぼろ boroboro obnošený, roztrhanýfuku, jlpt3, onoma, suru
ぼろぼろな boroborona obnošený, roztrhanýadj, jlpt3, onoma, suru
ほっと hotto oddechjlpt3, onoma, suru
ばらばら barabara izolovaný, rozptýlený, volnýjlpt3, onoma, suru
ペコペコ pekopeko kručení v břišeonoma
いらいら iraira nervózní, podrážděnýjlpt3, onoma
べたべた betabeta lepivýonoma, suru
ぺたぺた petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)onoma
ぺこぺこ pekopeko být podlézavý, servilníonoma, suru
ぎゅうぎゅう gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)onoma
ぎょろぎょろ gyorogyoro koulet očimaonoma, suru
ぶらぶら burabura bezcílně se procházet, valit seonoma, suru
ふらふら furafura potácet se, motat seonoma, suru
くるくる kurukuru motáníonoma, suru
擬声語 giseigo onomatopoieonoma