onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži banban bang, zvuk střelby
kandži dokan buch, výbuch
kandži kichitto přesně, dokonale
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži pekopeko kručení v břiše
kandži boroboro obnošený, roztrhaný
kandži nyanya mňau, mňau (mňoukání)
kandži boroborona obnošený, roztrhaný
kandži gyorogyoro koulet očima
kandži barabara izolovaný, rozptýlený, volný
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži kurukuru motání
kandži kerokero kvak, kvák, kvákání
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži pekopeko být podlézavý, servilní
kandži shushupopo zvuk vlaku
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži giseigo onomatopoie
kandži girigiri těsně, jen taktak
kandži bisshori promočený
kandži kokekokko kokodák (kdákání)
kandži fuwaa zív, zívání
kandži waiwai zvuk hrajících si dětí