onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži fuwaa zív, zívání
kandži tobotobo nejistě, potácivě, kymácivě
kandži girigiri těsně, jen taktak
kandži kerokero kvak, kvák, kvákání
kandži furafura potácet se, motat se
kandži kurukuru motání
kandži barabara izolovaný, rozptýlený, volný
kandži shushupopo zvuk vlaku
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)
kandži boroboro obnošený, roztrhaný
kandži betabeta lepivý
kandži iraira nervózní, podrážděný
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži pyonpyon hop, hop, skákání
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži berabera mluvit bez přestání
kandži waiwai zvuk hrajících si dětí
kandži dokan buch, výbuch
kandži kichitto přesně, dokonale
kandži bisshori promočený
kandži wanwan haf, haf (štěkot)
kandži gyorogyoro koulet očima