onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži pikapika lesknutí, blyštění
kandži fuwaa zív, zívání
kandži nyanya mňau, mňau (mňoukání)
kandži boroboro obnošený, roztrhaný
kandži wanwan haf, haf (štěkot)
kandži pekopeko kručení v břiše
kandži berabera mluvit bez přestání
kandži furafura potácet se, motat se
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)
kandži boroborona obnošený, roztrhaný
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži bisshori promočený
kandži betabeta lepivý
kandži gyorogyoro koulet očima
kandži kurukuru motání
kandži pachipachi tlesk, tleskání
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži girigiri těsně, jen taktak
kandži banban bang, zvuk střelby
kandži kerokero kvak, kvák, kvákání
kandži hotto oddech
kandži iraira nervózní, podrážděný
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži zukkonbakkon zvuk při sexu