onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži pekopeko být podlézavý, servilní
kandži gussuri tvrdě (spát)
kandži bisshori promočený
kandži boroborona obnošený, roztrhaný
kandži gyorogyoro koulet očima
kandži banban bang, zvuk střelby
kandži za-za- zvuk lijáku, liják
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži betabeta lepivý
kandži boroboro obnošený, roztrhaný
kandži pyonpyon hop, hop, skákání
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži berabera mluvit bez přestání
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži giseigo onomatopoie
kandži girigiri těsně, jen taktak
kandži zukkonbakkon zvuk při sexu
kandži waiwai zvuk hrajících si dětí
kandži hotto oddech
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži kokekokko kokodák (kdákání)
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)
kandži fuwaa zív, zívání
kandži tobotobo nejistě, potácivě, kymácivě