onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)
kandži za-za- zvuk lijáku, liják
kandži barabara izolovaný, rozptýlený, volný
kandži pyonpyon hop, hop, skákání
kandži girigiri těsně, jen taktak
kandži furafura potácet se, motat se
kandži zukkonbakkon zvuk při sexu
kandži waiwai zvuk hrajících si dětí
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži berabera mluvit bez přestání
kandži pekopeko kručení v břiše
kandži tobotobo nejistě, potácivě, kymácivě
kandži pikapika lesknutí, blyštění
kandži kokekokko kokodák (kdákání)
kandži boroborona obnošený, roztrhaný
kandži wanwan haf, haf (štěkot)
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži pachipachi tlesk, tleskání
kandži hotto oddech
kandži dokan buch, výbuch
kandži fuwaa zív, zívání
kandži giseigo onomatopoie
kandži gyorogyoro koulet očima
kandži kurukuru motání
kandži shushupopo zvuk vlaku