onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži barabara izolovaný, rozptýlený, volný
kandži kerokero kvak, kvák, kvákání
kandži pachipachi tlesk, tleskání
kandži betabeta lepivý
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži boroboro obnošený, roztrhaný
kandži pekopeko být podlézavý, servilní
kandži waiwai zvuk hrajících si dětí
kandži wanwan haf, haf (štěkot)
kandži nyanya mňau, mňau (mňoukání)
kandži gussuri tvrdě (spát)
kandži pekopeko kručení v břiše
kandži zukkonbakkon zvuk při sexu
kandži pikapika lesknutí, blyštění
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)
kandži gyorogyoro koulet očima
kandži bisshori promočený
kandži furafura potácet se, motat se
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži kurukuru motání
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži hotto oddech
kandži boroborona obnošený, roztrhaný
kandži iraira nervózní, podrážděný
kandži girigiri těsně, jen taktak