onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži dokan buch, výbuch
kandži bisshori promočený
kandži nyanya mňau, mňau (mňoukání)
kandži iraira nervózní, podrážděný
kandži pekopeko kručení v břiše
kandži pekopeko být podlézavý, servilní
kandži betabeta lepivý
kandži boroboro obnošený, roztrhaný
kandži kichitto přesně, dokonale
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)
kandži shushupopo zvuk vlaku
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži fuwaa zív, zívání
kandži girigiri těsně, jen taktak
kandži giseigo onomatopoie
kandži kokekokko kokodák (kdákání)
kandži wanwan haf, haf (štěkot)
kandži berabera mluvit bez přestání
kandži furafura potácet se, motat se
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži pikapika lesknutí, blyštění
kandži kerokero kvak, kvák, kvákání
kandži gyorogyoro koulet očima