onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži dokan buch, výbuch
kandži nyanya mňau, mňau (mňoukání)
kandži kurukuru motání
kandži zukkonbakkon zvuk při sexu
kandži hotto oddech
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži betabeta lepivý
kandži pekopeko být podlézavý, servilní
kandži barabara izolovaný, rozptýlený, volný
kandži kerokero kvak, kvák, kvákání
kandži pikapika lesknutí, blyštění
kandži banban bang, zvuk střelby
kandži waiwai zvuk hrajících si dětí
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži gyorogyoro koulet očima
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži za-za- zvuk lijáku, liják
kandži giseigo onomatopoie
kandži fuwaa zív, zívání
kandži berabera mluvit bez přestání
kandži boroborona obnošený, roztrhaný
kandži girigiri těsně, jen taktak
kandži iraira nervózní, podrážděný
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži shushupopo zvuk vlaku