onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži tobotobo nejistě, potácivě, kymácivě
kandži pekopeko kručení v břiše
kandži berabera mluvit bez přestání
kandži banban bang, zvuk střelby
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži pekopeko být podlézavý, servilní
kandži hotto oddech
kandži dokan buch, výbuch
kandži kerokero kvak, kvák, kvákání
kandži kurukuru motání
kandži pikapika lesknutí, blyštění
kandži fuwaa zív, zívání
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži wanwan haf, haf (štěkot)
kandži boroboro obnošený, roztrhaný
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)
kandži za-za- zvuk lijáku, liják
kandži pyonpyon hop, hop, skákání
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži giseigo onomatopoie
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži gussuri tvrdě (spát)
kandži betabeta lepivý
kandži kichitto přesně, dokonale
kandži kokekokko kokodák (kdákání)