onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži pekopeko kručení v břiše
kandži kichitto přesně, dokonale
kandži waiwai zvuk hrajících si dětí
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži fuwaa zív, zívání
kandži boroborona obnošený, roztrhaný
kandži betabeta lepivý
kandži kurukuru motání
kandži hotto oddech
kandži nyanya mňau, mňau (mňoukání)
kandži pyonpyon hop, hop, skákání
kandži gyorogyoro koulet očima
kandži bisshori promočený
kandži pekopeko být podlézavý, servilní
kandži tobotobo nejistě, potácivě, kymácivě
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži zukkonbakkon zvuk při sexu
kandži kerokero kvak, kvák, kvákání
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži giseigo onomatopoie
kandži iraira nervózní, podrážděný
kandži gussuri tvrdě (spát)
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži gyuugyuu vecpat se do něčeho těsného (třeba plného vagonu)