onomatopoie (onoma)

Počet slovíček: 38
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži betabeta lepivý
kandži gyorogyoro koulet očima
kandži nyannyan mňau, mňau (mňoukání)
kandži gorogoro hřmění, kručení v žaludku
kandži kurukuru motání
kandži burabura bezcílně se procházet, valit se
kandži barabara izolovaný, rozptýlený, volný
kandži giseigo onomatopoie
kandži waiwai zvuk hrajících si dětí
kandži iraira nervózní, podrážděný
kandži fuwaa zív, zívání
kandži pyonpyon hop, hop, skákání
kandži pekopeko kručení v břiše
kandži potsupotsu kap, kap, kapání vody
kandži berabera mluvit bez přestání
kandži boroborona obnošený, roztrhaný
kandži hotto oddech
kandži pekopeko být podlézavý, servilní
kandži furafura potácet se, motat se
kandži dokan buch, výbuch
kandži petapeta zvuk nárazů na něco plochého (třeba razítkování)
kandži zukkonbakkon zvuk při sexu
kandži nyanya mňau, mňau (mňoukání)
kandži pikapika lesknutí, blyštění
kandži tobotobo nejistě, potácivě, kymácivě