různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3754
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži じかん が あったら、ともだち と すもう を み に いきます。 Pokud budu mít čas, půjdu se s kamarády podívat na sumo.
kandži きょうしょう stísněný
kandži この しごと を きみ に まかせる よ。 Tuhle práci nechám na něm.
kandži ぶんかけん kulturní sféra
kandži ちゅうおうえき hlavní nádraží
kandži かんしょうてき sentimentální
kandži すいちょく svislý, kolmý
kandži てんこう podnebí, povětrnostní podmínky
kandži はり jehla
kandži おりたたみ skládací (židle, stůl, deštník)
kandži むだ だ! To je plýtvání! To nemá smysl!
kandži きりょく sila vůle
kandži びんづめ lahvový
kandži てんきん する přejít na jinou pracovní pozici
kandži みかた hledisko, úhel pohledu
kandži せいか dobrý výsledek
kandži こくさん tuzemský výrobek
kandži すいそう akvárium
kandži しゅかんてき subjektivní
kandži うれしいひめい zakřičení radostí
kandži おうせつま přijímací místnost
kandži もうしこみ žádost
kandži あつみ tloušťka, hloubka
kandži びじゅつあいこうか milovník umění
kandži うんどうりょうほぞんのほうそく zákon zachování hybnosti