rôzne slovíčka (mix)

Počet slovíčok: 3751
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
kandži じゅんばん が くる。 Přijít na řadu.
kandži でんとう tradice
kandži せんたくもの prádlo (na praní)
kandži くみあわせ kombinace
kandži にんきがあるみせはいつもこんでいる Obľúbené obchody sú vždy plné (ľudí).
kandži まんとう nindžovská zbraň zamaskovaná jako zahradnické nůžky
kandži パイプ trubka
kandži やくしょ radnice
kandži エムエス MS
kandži さい pře-, znovu udělat něco
kandži ききつたえ klepy, povídačky
kandži きんねん v posledních letech
kandži ひぶつ buddhistický obraz, který není veřejně vystavený
kandži かんりょう byrokracie
kandži たんてき přímý, prostý
kandži げんろう genró (tajný císařský rada v období Meidži)
kandži この きじ は しんぶん に のせています。 Tento článek je (otištěn) v novinách.
kandži こうじょう laskavost
kandži けってい rozhodnutí
kandži すみだがわ řeka Sumida (Tokio)
kandži こうせき zásluhy
kandži しんじゅ perla
kandži ぎれい chování, etiketa, slušnost
kandži あれ; われ (1)I, me; (pn,adj-no) (2)I, me, (3)oneself, (4)(arch) you
kandži ぎぼし okrasná koule na zábradlí důležitého mostu;