různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3751
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži いくさ válka, zápas
kandži しょうぞうが portrét
kandži しつじ stevard, lokaj, sluha
kandži ひゃくえんだま 100 jenová mince
kandži ひげんじつてき nerealistický
kandži ていきゅう tenis (st. výraz)
kandži ほり příkop, zákop
kandži とても やくだつ どうぐ です。 Je to velmi užitečný nástroj (pomůcka).
kandži けんぎ podezření
kandži かいご starání se (o dítě), péče
kandži おおむかし v dávných dobách
kandži きしゅくしゃ kolej (studentská)
kandži おくがい venkovní
kandži きょうてんどうち ohromující, fenomenální
kandži せんてんせい dědičný, vrozený
kandži おおひろま velký sál, hala
kandži かんおう pozorování sakurových květů
kandži てつや で べんきょう します。 Studuji celou noc.
kandži そうだんあいて poradce, rádce, konzultant
kandži さかさま inverzně, obráceně, nohama vzhůru
kandži かど の přílišný
kandži たべのこし zbytek jídla
kandži じょうれん pravidelný zákazník
kandži きょうかつ vydírání
kandži おうべい Evropa a Amerika, Západ