matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3
足す tasu přidat, přičíst, plusjlpt3, jlpt4, math
半円 han'en půlkruhleda1, math
実数 džissuu reálné číslomath
帰納的関数 kinoutekikansuu rekurzivní funkcemath
関係演算子 kankeienzanši relační operátormath
ha rovná se, =math
エコール eko-ru rovná se, =math
方程式 houteišiki rovnicemath
運動方程式 undouhouteišiki rovnice pohybumath
正三角形 seisankakkei rovnostranný trojúhelníkmath
割る waru rozbíjet, dělitgodan, jlpt3, math, verb, vtrans
kai řešenímath
足し算 tašizan sčítánímath
加法 kahou sčítánímath
割線 kassen sečnamath
強い cujoi silný, mocnýadj, jlpt5, math
サインエクス sain'ekusu sin(x)math
サイン sain sinusmath
スカラー sukara- skalármath
方向 houkou směr, kursleda1, math
可算集合 kasanšuugou spočetná množinamath
連続関数 renzokukansuu spojitá funkcemath
共通分母 kjoucuubunbo společný jmenovatelmath
公約数 koujakusuu společný násobekmath
統計 toukei statistikamath
偶数 guusuu sudé číslomath
wa sumamath
六角形 rokkakkei šestiúhelníkmath
指導教官 šidoukjoukan školitel, vedoucímath
テイラー展開 teira- tenkai taylorův rozvojmath
接ベクトル secubekutoru tečný vektormath
定理 teiri teorém, matematická větamath
命題 meidai teze, věta (matematická)math
三角関数 sankakukansuu trigonometrická funkcemath
3次元 sandžigen trojrozměrný, 3Dmath
三角 sankaku trojúhelníkleda1, math
三角形 sankakkei trojúhelník (tvar)math
三角形の sankakkeino trojúhelníkovitýadj, math
三乗根 sandžoukon třetí odmocninamath
角度 kakudo úhelmath
線分 senbun úsečkamath
閉曲線 heikjokusen uzavřená křivkamath
閉集合 heišuugou uzavřená množinamath
波動方程式 hadouhouteišiki vlnová rovnicemath
計算 keizan výpočetjlpt3, math
用語 jougo výrazmath
結果 kekka výsledky, výsledekjlpt3, math
逆数 gjakusuu vzájemnýmath
公式 koušiki vzorecmath
排中律 haičuuricu zákon o vyloučení třetíhomath
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
負数 fusuu záporné číslomath
マイナス記号 mainasukigou záporné znaménkomath
まとめ matome závěrmath
分数 bunsuu zlomekjlpt3, math
100割る5は20です。 100 waru 5 ha 20 desu. 100 děleno 5 je 20.math
x^2の1次導関数は2である。 ekusu 2džuu no ičidžidoukansuu ha 2 dearu. Druhá derivace x^2 je 2.math
関数ワイイコールエックス二乗は偶関数である。 kansuuwaiiko-ruekkusunidžouhaguukansuudearu. Funkce y=x^2 je sudá.math
最終的、私の講演のまとめ。 saišuuteki,wataši no kouen no matome. Konečně, závěr mojí přednášky.math
円の曲率は定数である。 en no kjokuricu ha teisuu dearu. Křivost kruhu je konstatní.math
円の表面積は2πrである。 en no hjoumenseki ha 2paia-ru dearu. Obsah kruhu je 2πr.math
対頂角は等しい。 taičoukakuhahitošii. Opačné úhly jsou stejné.math
x^2の1次導関数は2xである。 ekusu 2džuu no ičidžidoukansuu ha 2ekusu dearu. První derivace x^2 je 2x.math
定理の仮定は強すぎます。 teiri no katei ha cujosugimasu. Předpoklady věty jsou příliš silné.math
三角形の内角のはπである。 sankakukei no naikaku noha π dearu. Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je π.math
Aの角は60度である。 e- no kaku ha 60do dearu. Úhel A má 60 stupňů.math
正方形の全ての角度は直角である。 seihoukei no subete no kakudo ha čokkaku dearu. Všechny úhly ve čtverci jsou pravé.math
コンピュータでした計算。 konpju-ta de šita keizan. Výpočet na počítači.math
Stránka: 1 - 2 - 3