Slovíčka


100割る5は20です。 100 waru 5 ha 20 desu. 100 děleno 5 je 20.math
割
poměr, poměrně, rozdělit, snížit, oddělit, rozděli...
Čtení: katsu, wa.ru, wari, wa.ri, w...
Hlavní radikál: 刀 (18) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka