JLPT N4 (jlpt4)

Počet slovíček: 716
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži せかい svět
kandži はんたい nesouhlas, odpor, opozice, protiklad, opak
kandži さわる sahat, dotýkat se
kandži あつまる nasbírat, shromáždit se
kandži ~くん pan
kandži いってまいります。 Tak zatím. (Jdu a zase se vrátím.)
kandži うえる pěstovat
kandži しょうがっこう základní škola (1. stupeň)
kandži ばあい případ, příležitost
kandži あつめる sesbírat, sbírat do sbírky
kandži わかれる rozdělit, oddělit
kandži ビル budova, účet
kandži こんや dnes večer, dnes v noci
kandži じこ nehoda
kandži よごれる zašpinit se
kandži そんな takový
kandži oheň
kandži へん podivný, divný
kandži とおく daleko
kandži アクセサリー příslušenství, doplňky
kandži すな písek
kandži しかる konkrétní
kandži したくする připravit
kandži のりもの vozidlo, plavidlo
kandži よしゅう příprava na hodinu, studium dopředu