JLPT N4 (jlpt4)

Počet slovíček: 716
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ひろう zvednout, shromáždit, sebrat
kandži かいじょう místo setkání
kandži あがる stoupat, zvedat se
kandži きもち pocity
kandži ~か rodina
kandži さげる viset, zklamat
kandži むすこ syn
kandži ようい příprava
kandži やさしい milý, hodný
kandži きゅう naléhavý, prudký, rychlý, strmý, příkrý
kandži のこる zůstat, zbýt
kandži わらう smát se
kandži けんぶつ koukání na památky
kandži おとす upustit, nechat spadnout
kandži おみまい dotazovat se na někoho nemocného
kandži はず by měl dělat
kandži さわる sahat, dotýkat se
kandži ぜひ určitě
kandži くさ tráva
kandži こんど příště
kandži むすめ dcera
kandži duch, mysl, duše, vzduch, cit
kandži へんじ odpověď
kandži そう tak
kandži べつに odděleně, zvlášť