JLPT N4 (jlpt4)

Počet slovíček: 716
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ひっこす přestehovat se
kandži なげる hodit, hod
kandži それに krom toho, navíc
kandži せんもん specializace, odbornost
kandži いじめる provokovat, šikanovat, dobírat si
kandži しんぱいする trápit se, dělat si starosti
kandži なくなる zemřít
kandži かわり místo (čeho)
kandži こう takhle, tímto způsobem, tak
kandži うまい lahodný, chutný
kandži はつおん výslovnost
kandži ぜんぜん zcela, naprosto, vůbec ne (s neg. slovesa)
kandži たいいんする odejít z nemocnice
kandži たとえば například
kandži ごみ odpadky, smetí, odpadky
kandži ちゃん přípona pro známé ženy
kandži なくなる být ztracen
kandži いなか venkov
kandži ~にくい těžký na ~
kandži おもう myslet (si), domnívat se
kandži しゃちょう šéf firmy, ředitel firmy
kandži とこや holič
kandži おみまい dotazovat se na někoho nemocného
kandži ~か rodina
kandži ため aby, kvůli