JLPT N4 (jlpt4)

Počet slovíčok: 716
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
kandži きかい příležitost, šance
kandži すすむ postupovat, dělat kroky
kandži ごみ odpadky, smetí, odpadky
kandži テニス tenis
kandži さいふ peněženka
kandži いけん názor
kandži とまる ubytovat se, bydlet
kandži なくなる být ztracen
kandži にげる utéci
kandži ちから síla, moc
kandži ゆび prst
kandži あじ chuť
kandži ~だい cena, poplatek
kandži ~くん pan
kandži このごろ dnes, teď
kandži うかがう navštívít, zeptat se
kandži おかげさまで。 Díky tobě.
kandži ソフト mäkky
kandži のりかえる přestupovat
kandži わけ důvod
kandži すむ skončit, vystačit si (s)
kandži じてん slovník
kandži ちゅうしゃ injekce
kandži てん bod, tečka, známka, stupeň
kandži かえり návrat