JLPT N4 (jlpt4)

Počet slovíček: 716
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži むし hmyz
kandži せかい svět
kandži さいご naposled, poslední
kandži どうぐ nástroj, nářadí, náčiní
kandži かたい tvrdý, pevný
kandži じゅんび příprava
kandži おおきな velký
kandži つける namočit
kandži おだいじに。 Dávejte na sebe pozor. Opatruj se. (pro nemocné lidi)
kandži かがく věda
kandži あさい mělký, povrchní
kandži すぎる překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjet
kandži しょうがっこう základní škola (1. stupeň)
kandži こしょう porucha
kandži とくに speciálně, hlavně
kandži ちゅうしゃじょう parkoviště
kandži おどり tanec
kandži list
kandži よろこぶ mít radost
kandži せき sedadlo
kandži おもいだす vzpomenout si
kandži やむ zastavit, přestat, být po
kandži さらいしゅう přespříští týden
kandži よろしい dobrý
kandži まじめ pilný, vážný, upřímný