JLPT N4 (jlpt4)

Počet slovíček: 716
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ah
kandži きぬ hedvábí
kandži くださる dát (zdvořile)
kandži コンピューター počítač
kandži きかい příležitost, šance
kandži こと věc, záležitost, fakt, okolnosti
kandži なげる hodit, hod
kandži うんどうする cvičit
kandži おどろく být překvapen
kandži なかなか velmi, nesnadno
kandži いただく (skromně) přijímat, dostat
kandži ほど čím víc ~ tím víc
kandži じこ nehoda
kandži けいかくする plánovat
kandži われる rozbít se, prasknout
kandži におい zápach, vůně
kandži サンドイッチ sendvič
kandži よく、いらっしゃいました。 Jak milé, že jste přišel.
kandži がんばる vytrvat, snažit se, vydržet
kandži はいけん pohled, podívat se (skromně)
kandži じてん slovník
kandži しかた metoda, způsob
kandži じんじゃ šintoistická svatyně
kandži ごみ odpadky, smetí, odpadky
kandži せいよう západ, západní země