jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 324
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
召し入れる mešiireru to call inichidan, verb, vtrans
載せる noseru naložiť, položiťichidan, verb, vtrans
企てる kuwadateru plánovať, chystaťichidan, verb, vtrans
超える koeru presiahnuť (medze)ichidan, verb, vintrans
帯びる obiru pripásať si, pripnúť si ichidan, verb, vtrans
妨げる samatageru brániť, byť na prekážkuichidan, verb, vtrans
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
離れる hanareru být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
延びる nobiru být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
取れる toreru být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
費える cuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
世話が焼ける sewagajakeru být otravný, působit problémy, potřebovat pomoc ostatníchichidan, verb
満ちる mičiru být plnýichidan, verb, vintrans
敗れる jabureru být poraženichidan, verb, vintrans
出来る dekiru být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
遅れる okureru být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
壊れる kowareru být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
切れる kireru být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
千切れる čigireru být roztrženýichidan, verb
晴れる hareru být slunečno, vyjasnit seichidan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
役に立てる jakunitateru být užitečnýichidan, jlpt3, verb
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
霧に包まれる kirinicucumareru být zahalen v mlzeichidan, verb
飽きる akiru být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
居る iru být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
恥じる hadžiru cítit se zahanbeněichidan, verb, vintrans
感じる kandžiru cítit, zažítichidan, jlpt3, verb
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
付ける cukeru dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
知らせる širaseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
気を付ける kiwocukeru dávat pozorichidan, verb
与える ataeru dávat, poskytnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
省みる kaerimiru dívat se zpět (přes rameno, na minulost), zpětně hodnotitichidan, verb, vtrans
届ける todokeru dodat, doručit, poslat, dosáhnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
付け加える cukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
仕上げる šiageru dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
薦める susumeru doporučit, nabídnout (rada)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
勧める susumeru doporučit, nabídnout, navrhnout (podle osobního názoru)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
抱える kakaeru držet, nositichidan, verb, vtrans
怠ける namakeru flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
眺める nagameru hledět na, zíratichidan, verb, vtrans
投げる nageru hodit, hodichidan, jlpt4, verb, vtrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
やせる jaseru hubnoutichidan, jlpt4, verb
甘える amaeru chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
ほめる homeru chválitichidan, jlpt4, verb
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
撫でる naderu jemně česat, hladit, vískatichidan, verb, vtrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
下りる oriru klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
浴びる abiru koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
寝る neru lehnout si, spátichidan, jlpt5, verb, vintrans
病気で寝る bjoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
舐める nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
交える madžieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
ucuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
休める jasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
できる dekiru moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb
祈り求める inorimotomeru modlit se (za co)ichidan, verb
存じる zondžiru myslet si, vědět (skromně)ichidan, verb
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
詰める cumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
見つける micukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
貼り付ける haricukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
漬ける cukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
ぬれる nureru namočit se, zvlhnoutichidan, jlpt4, verb
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
当てる ateru narazit (něčím)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
生まれる umareru narodit seichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
向ける mukeru nasměrovat, mířit (k), zaměřit se (na)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
着る kiru nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
染める someru obarvitichidan, verb, vtrans
抱き締める dakišimeru obejmoutai, ichidan, verb, vtrans
抱き寄せる dakijoseru obejmout, sevřít v náručíichidan, verb
出る deru objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
現れる arawareru objevit se, ukázat se, zjevit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
破れる jabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
改める aratameru obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4