značka, cíl, trefa
的
Čtení:
teki, mato, ikuha, yukuha
Hlavní radikál: 白 (106) Radikály:
Tahy: 8 Džójó: 4 JIS: 17706
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
天使的な tenshitekina andělskýadj
積極的 sekkyokuteki asertivní, pozitivnímix
自動的な jidouteki na automatickýadj
目的地 mokutekichi cíl, destinaceryokou
目的 mokuteki cíl, záměr, úmysljlpt3, jlpt3, leda1
野心的な yashinteki na ctižádostivý, zrádný, pokryteckýmix
悪魔的な akumatekina ďábelský, démonickýadj
退廃的 taihaiteki dekadentnímix
相互補完的 sougohokanteki doplňkovýmix
感情的な kanjoutekina emotivníadj, emo
外交的な gaikoutekina extrovertníadj, emo
致命的 chimeiteki fatálnímix
財政的 zaiseiteki finančnímix
儀礼的 gireiteki formálnímix
音楽的 ongakuteki hudebníadj, ongaku
革新的 kakushinteki inovativní, liberálnímix
知的な chitekina intelektuálníadj, emo
知的好奇心 chitekikoukishin intelektuální zvídavostmix
知的 chiteki inteligentní, intelektuálnímix
総合的 sougouteki komplexní, obsáhlýmix
具体的 gutaiteki konkrétnímix
保守的な hoshuteki na konzervativnímix
法的 houteki legálnost, zákonitostmix
国際的 kokusaiteki mezinárodnímix
表面的 hyoumenteki na povrchumix
否定的 hiteiteki negativnímix
非人間的 hiningenteki nelidskýmix
間接的 kansetsuteki nepřímýmix
非現実的 higenjitsuteki nerealistickýmix
非科学的な hikagakuteki na nevědeckýmix
必然的 hitsuzenteki nevyhnutelnýmix
客観的 kyakkanteki objektívnymix
比喩的 hiyuteki obraznýmix
圧倒的 attouteki ohromujícímix
楽観的な rakkantekina optimistickýadj, emo
楽観的 rakkanteki optimistickýemo
独創的 dokusouteki originálnímix
逆説的 gyakusetsuteki paradoxnímix
消極的な shoukyokuteki na pasivní, negativistickýjlpt3
悲観的 hikanteki pesimistickýmix
多元的 tagenteki pluralismusmix
詩的 shiteki poetickýmix
定期的 teikiteki pravidelnostmix
的確 tekikaku preciznímix
画期的 kakkiteki průlomovýmix
友好的 yuukouteki přátelskýadj, emo
直接目的語 chokusetsumokutekigo přímý předmětbunpou
直接的 chokusetsuteki přímý, bezprostřednímix
端的 tanteki přímý, prostýmix
合理的 gouriteki racionálnímix
帰納的関数 kinoutekikansuu rekurzivní funkcemath
宿命論的な shukumeirontekina rezignovanýadj
副次的 fukujiteki sekundárnímix
感傷的 kanshouteki sentimentálnímix
利己的な rikotekina sobeckýadj, emo
比較的 hikakuteki srovnávacímix
主観的 shukanteki subjektivnímix
世界的 sekaiteki světovýmix
象徴的 shouchouteki symbolickýmix
mato terčmix
伝統的 dentouteki tradiční, konvenčnímix
典型的 tenkeiteki typickýmix
効果的 koukateki účinnýmix
人為的 jin'iteki umělý (stvořený člověkem)mix
意図的 itoteki úmyslný, záměrnýmix
普遍的 fuhenteki univerzálnímix
情熱的な jounetsutekina vášnivýadj, emo
補助的 hojoteki vedlejší, pomocnýmix
視覚的 shikakuteki vizuálnímix
反抗的な hankoutekina vzdornýadj, emo
基本的 kihonteki základní, elementárníjlpt3
基本的な kihonteki na základní, elementárníjlpt3
目的地が近づいてきた。 mokutekichi ga chikaduite kita. Cíl (cesty) se přiblížil.mix
日本に来た目的は大学への入学だ。 nihon ni kita mokuteki ha daigaku he no nyuugaku da. Důvod, proč jsem přijel do Japonska, jsou přijímačky na výšku.mix
最終的、私の講演のまとめ。 saishuuteki,watashi no kouen no matome. Konečně, závěr mojí přednášky.math
来日の目的は観光です。 rainichi no mokuteki ha kankou desu. Po příjezdu do Japonska mám v plánu chození po památkách.mix
矢が的に当たった。 ya ga mato ni atatta. Šíp se trefil do terče.mix