Slovíčka


比喩的 hiyuteki obraznýmix
比
srovnávat, závodit, poměr, Filipíny
Čtení: hi, kura.beru, i, pit
Hlavní radikál: 比 (81) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
的
značka, cíl, trefa
Čtení: teki, mato, ikuha, yukuha
Hlavní radikál: 白 (106) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
喩
metafora
Čtení: yu, tato.eru, sato.su
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka