Slovíčka


退廃的 taihaiteki dekadentnímix
的
značka, cíl, trefa
Čtení: teki, mato, ikuha, yukuha
Hlavní radikál: 白 (106) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
退
ustoupit, stáhnout se, odejít, odstoupit, odpudit,...
Čtení: tai, shirizo.ku, shirizo.ker...
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
廃
zrušit, zastaralý, zastavení, vyřadit, opustit
Čtení: hai, suta.reru, suta.ru
Hlavní radikál: 广 (53) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka