doprava, přejít přes, alej, zaměnit, numerativ pro dopisy, poznámky, dokumenty, atd.
通
Čtení:
ツウ, ツ, とお.る, とお.り, -とお.り, -どお.り, とお.す, とお.し, -どお.し, かよ.う, とん, どうし, どおり, みち
Hlavní radikál: 辵 (162) Radikály:
Tahy: 10 Džójó: 2 JIS: 17484
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
通関 つうかん celní odbavenísuru
通年 つうねん celý roktoki
通勤時間 つうきんじかん čas strávený dojížděnímryokou, shigoto
通勤 つうきん dojížděníjlpt3, shigoto
通院 つういん dojíždění do nemocnicemix
通学 つうがく dojíždění do školygakkou, ryokou
通う かよう dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
通勤する つうきんする dojíždětshigoto, suru, verb
文通する ぶんつうする dopisovat sileda1, suru, verb
交通機関 こうつうきかん dopravní prostředekmix
交通の便 こうつうのべん dopravní spojenímix
通話 つうわ hovor, volánísuru
通知 つうち informacesuru
文通 ぶんつう korespondenceleda1
通貨 つうか měnamise
国際通話 こくさいつうわ mezinárodní hovormix
通る とおる míjet, stavit se (někde)jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
普通 ふつう normálně, obvyklejlpt3, jlpt4
通信販売 つうしんはんばい objednávka poštoumix
疎通 そつう porozumění (vzájemné)suru
通過 つうか projetsuru
通す とおす propouštět (něco), propustit, provléknout, projít něčím, dát do (něčeho)godan, jlpt3, verb, vtrans
交通 こうつう provozjlpt4
通路 つうろ průchod, chodbičkamix
計画通り けいかくどおり přesně podle keikaku (plánu)mix
融通 ゆうずう půjčka (peníze)suru
通路側の席 つうろがわ の せき sedadlo v uličceryokou
共通語 きょうつうご společný jazyk, mluvená japonštinabunpou
共通分母 きょうつうぶんぼ společný jmenovatelmath
共通 きょうつう společný, sdílenýjlpt3, suru
通過駅 つうかえき stanice, kterou vlak projíždíryokou
元通り もとどおり tak, jak to bylo původněleda1
通訳 つうやく tlumočeníjlpt3, suru
通り とおり ulice, cestajlpt4, ryokou
通行止め つうこうどめ uzavřená cesta, dopravní uzavírkaleda1, ryokou
通じる つうじる vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
風通し かぜとおし větráníuchi
貯金通帳 ちょきんつうちょう vkladní knížkamix
開通 かいつう zahájení, započnutí, aktivacesuru
おお
きい
らくせき
こうつう
さまた
げている。
Veľké napadané kamene bránia doprave.mix
Jíst králíka je v ČR běžné.ryouri
かれ
じかんとお
りに
かのうせい
はあまりない。
Není moc pravděpodobné, že by přišel včas.mix
いもうと
まいにちいちじかん
かけて
つうきん
しています。
Sestře trvá dojíždění do práce každý den jednu hodinu.mix