Slovíčka


通貨 tsuuka měnamise
通
doprava, přejít přes, alej, zaměnit, numerativ pro...
Čtení: tsuu, tsu, too.ru, too.ri, -...
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
貨
náklad, zboží, majetek
Čtení: ka
Hlavní radikál: 貝 (154) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka