Slovíčka


貯金通帳 chokintsuuchou vkladní knížkamix
金
zlato
Čítanie: kin, kon, gon, kane, kana-, ...
Hlavný radikál: 金 (167) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
通
traffic, pass through, avenue, commute, counter fo...
Čítanie: tsuu, tsu, too.ru, too.ri, -...
Hlavný radikál: 辵 (162) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
帳
notebook, account book, album
Čítanie: chou, tobari
Hlavný radikál: 巾 (50) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
貯
savings, store, lay in, keep, wear mustache
Čítanie: cho, ta.meru, takuwa.eru
Hlavný radikál: 貝 (154) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)