úspory, zásoby, vložit, nechat, nosit knír
貯
Čtení:
cho, ta.meru, takuwa.eru
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály:
Zjednodušený: 贮 nejaponský znak
Tahy: 12 Džójó: 4 JIS: 17273
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貯まる tamaru být spořen (peníze), být hromaděn, hromadit segodan, jlpt3, verb, vintrans
貯金箱 chokinbako kasička, pokladničkamix
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
貯金 chokin úsporyjlpt3, suru
貯金通帳 chokintsuuchou vkladní knížkamix
貯水池 chosuichi vodní nádrž, zásobárna vodyleda1, shizen
銀行にボーナスを貯金するつもりです。 ginkou ni bo-nasu wo chokin suru tsumori desu. Mám v plánu uložit si bonus v bance.mix
貯金をおろす。 chokin wo orosu. Snížit vklad.mix
貯金が増える。 chokin ga fueru. Vklad roste.mix