Slovíčka


実験 jikken experiment, pokusmix
実
realita, pravda
Čtení: jitsu, shitsu, mi, mino.ru, ...
Hlavní radikál: 宀 (40) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
験
ověření, efekt, testování
Čtení: ken, gen, akashi, shirushi, ...
Hlavní radikál: 馬 (187) Tahy: 18 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
実験式 jikkenshiki empirický vzorecmath
実験者 jikkensha experimentátormix
実験室 jikkenshitsu laboratořmix
実験は大成功でした。 jikken ha daiseikou deshita. Experiment byl velmi úspěšný.mix
実験の失敗で、計画は中止になった。 jikken no shippai de,keikaku ha chuushi ni natta. Kvůli neúspěšnému pokusu plán v průběhu selhal.mix
実験に成功する。 jikken ni seikou suru. Uspět s experimentem.mix