ověření, efekt, testování
験
Čtení:
ken, gen, akashi, shirushi, tame.su, tameshi
Hlavní radikál: 馬 (187) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 18 Džójó: 4 JIS: 14387
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
験算 kenzan kontrolný výpočetsuru
験する kensuru vyskúšať, overiťsuru
無試験 mushiken bez zkouškymix
実験式 jikkenshiki empirický vzorecmath
実験 jikken experiment, pokusmix
実験者 jikkensha experimentátormix
日本語能力試験N3 nihongo nouryoku shiken n3 JLPT N3jlpt3
日本語能力試験N4 nihongo nouryoku shiken n4 JLPT N4jlpt4
日本語能力試験N5 nihongo nouryoku shiken n5 JLPT N5jlpt5
受験者 jukensha kandidát u zkoušky, zkoušenýmix
実験室 jikkenshitsu laboratořmix
体験 taiken osobní zkušenostleda1, suru
実地試験 jicchishiken praktická zkouškamix
初体験 shotaiken první zkušenost, první sexuální zkušenostmix
再試験 saishiken přezkoušenímix
就職試験 shuushoku shiken přijímací pohovormix
入学試験 nyuugakushiken přijímací zkouškagakkou
受験 juken psát zkoušku (přijímací)suru
試験勉強 shikenbenkyou šprtání na zkoušku, učení se na zkouškugakkou
口述試験 koujutsushiken ústní zkouškagakkou
経験する keikensuru zažít, prožítjlpt4, suru, verb
試験 shiken zkouškagakkou, jlpt4
漢字試験 kanjishiken zkouška ze znaků (kandži)gakkou
試験問題 shikenmondai zkouškové otázkygakkou
試験管 shikenkan zkumavkakagaku
験す tamesu zkusit, vyzkoušet, pokusit segodan, verb, vtrans
経験 keiken zkušenostjlpt4
shirushi značka, znak, symbolmix
実験は大成功でした。 jikken ha daiseikou deshita. Experiment byl velmi úspěšný.mix
受験者の面接を行う。 jukensha no mensetsu wo okonau. Konat pohovor se zkoušeným.mix
実験の失敗で、計画は中止になった。 jikken no shippai de,keikaku ha chuushi ni natta. Kvůli neúspěšnému pokusu plán v průběhu selhal.mix
大学の試験に失敗したので、もう一度挑戦しようと思います。 daigaku no shiken ni shippai shita node, mou ichido chousen shiyou to omoimasu. Protože neuspěl u zkoušky na vysoké škole, pokusí se o to ještě jednou.gakkou
試験を合格しました。 shiken wo goukaku shimashita. Úspěšně jsem složil zkoušku.mix
実験に成功する。 jikken ni seikou suru. Uspět s experimentem.mix