Slovíčka


貞操 teisou čistota (mravní, pohlavní), cudnostmix
貞
upright, chastity, constancy, righteousness
Čítanie: tei, sada, saza, tadashi, ry...
Hlavný radikál: 貝 (154) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
操
maneuver, manipulate, operate, steer, chastity, vi...
Čítanie: sou, san, misao, ayatsu.ru, ...
Hlavný radikál: 手 (64) Ťahy: 16 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)