ovládat, řídit, cudnost, mravní čistota, bezúhonnost, oddanost, věrnost
操
Čtení:
sou, san, misao, ayatsu.ru, sao, misa
Hlavní radikál: 手 (64) Radikály:
Tahy: 16 Džójó: 6 JIS: 16736
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
貞操 teisou čistota (mravní, pohlavní), cudnostmix
体操 taisou gymnastikasport