Slovíčka


電池 denchi bateriedenki, leda1
池
jezero, nádrž, bazén, rezervoár
Čtení: chi, ike
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
電
elektřina
Čtení: den
Hlavní radikál: 雨 (173) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
乾電池 kandenchi suchá bateriedenki