Slovíčka


乾電池 kandenchi suchá bateriedenki
池
jezero, nádrž, bazén, rezervoár
Čtení: chi, ike
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
乾
sucho, schnout, sušit, vypít, nebesa, císař
Čtení: kan, ken, kawa.ku, kawa.kasu...
Hlavní radikál: 乙 (5) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka
電
elektřina
Čtení: den
Hlavní radikál: 雨 (173) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka