Slovíčka


経費 keihi nákladyshigoto
経
sutra, longitude, pass thru, expire, warp
Čítanie: kei, kyou, he.ru, ta.tsu, ta...
Hlavný radikál: 糸 (120) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
費
expense, cost, spend, consume, waste
Čítanie: hi, tsui.yasu, tsui.eru
Hlavný radikál: 貝 (154) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)