výdaje, náklady, utratit, spotřebovat, plýtvat
費
Čtení:
hi, tsui.yasu, tsui.eru
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály:
Zjednodušený: 费 nejaponský znak
Tahy: 12 Džójó: 4 JIS: 18545
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
費える tsuieru být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
旅費 ryohi cestovní náklady, cestovnémix
消費期限 shouhikigen minimální trvanlivostmix
経費 keihi nákladyshigoto
生活費 seikatsuhi náklady na živobytímix
費用 hiyou náklady, výlohymix
私費 shihi osobní výdaje (placení ze svého)mix
消費 shouhi spotřebajlpt3, suru
消費税 shouhizei spotřební daň (např. dph)mix
学費 gakuhi školnémix
費やす tsuiyasu utratitgodan, verb, vtrans
公費 kouhi veřejné výdaje (placení z veřejných peněz)mix