Slovíčka


悲壮 hisou tragickýemo
壮
robustní, mužství, prosperita
Čtení: sou, sakan, tsuyoshi
Hlavní radikál: 爿 (90) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
悲
hoře, smutek, odsouzení, lítost
Čtení: hi, kana.shii, kana.shimu
Hlavní radikál: 心 (61) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka