robustní, mužství, prosperita
壮
Čtení:
sou, sakan, tsuyoshi
Hlavní radikál: 爿 (90) Radikály:
Tradiční:
Tahy: 6 Džójó: 8 JIS: 16724
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
壮行 soukou rousingmix
壮大 soudai magnificent, grand, majestic, splendidmix
壮年 sounen prime of lifemix
強壮 kyousou able-bodied, robust, sturdy, strongmix
壮大 soudai veľkolepýmix
壮大な soudaina slávnostné
悲壮 hisou tragickýemo