Slovíčka


yuka podlahauchi

» Další příklady
床屋 tokoya holičstvímise
寝床 nedoko postelmix
床の間 tokonoma tokonoma (výklenek pro květiny nebo umění)mix
本を床に落とす honwoyukaniotosu upustit knihu na zem
床が滑りやすいので転ばないよう気をつけてください yukagasuberiyasuinodekorobanaiyoukiwotsuketekudasai. Podlaha je klzká, dejte pozor, aby ste nespadli.mix