Slovíčka


床が滑りやすいので転ばないよう気をつけてください yukagasuberiyasuinodekorobanaiyoukiwotsuketekudasai. Podlaha je klzká, dejte pozor, aby ste nespadli.mix
気
duch, mysl
Čtení: ki, ke, iki
Hlavní radikál: 气 (84) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
転
točit se, otáčet, měnit
Čtení: ten, koro.garu, koro.geru, k...
Hlavní radikál: 車 (159) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka
滑
kluzký, klouzat se, hladký
Čtení: katsu, kotsu, sube.ru, name....
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka