Slovíčka


悲惨な hisanna katastrofálníadj
惨
ubohý, pohroma, bezcitnost, krutý
Čtení: san, zan, miji.me, ita.mu, m...
Hlavní radikál: 心 (61) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka
悲
hoře, smutek, odsouzení, lítost
Čtení: hi, kana.shii, kana.shimu
Hlavní radikál: 心 (61) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka