ubohý, pohroma, bezcitnost, krutý
惨
Čtení:
san, zan, miji.me, ita.mu, mugo.i
Hlavní radikál: 心 (61) Radikály:
Tradiční:
Tahy: 11 Džójó: 8 JIS: 15156
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
悲惨な hisanna katastrofálníadj