Slovíčka


エー掛けるビー e-kakerubi- A×Bmath
掛
hang, suspend, depend, arrive at, tax, pour
Čítanie: kai, kei, ka.keru, -ka.keru,...
Hlavný radikál: 手 (64) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)