pověsit, pozastavit, záviset, přijet k, daň
掛
Čtení:
kai, kei, ka.keru, -ka.keru, ka.ke, -ka.ke, -ga.ke, ka.karu, -ka.karu, -ga.karu, ka.kari, -ga.kari, kakari, -gakari, kake
Hlavní radikál: 手 (64) Radikály:
Zjednodušený:
Tahy: 11 Džójó: 8 JIS: 13149
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
エー掛けるビー e-kakerubi- A×Bmath
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
切っ掛け kikkake motiv, podnět, impulsmix
掛算 kakezan násobenímath
掛け算 kakezan násobenímath
掛け算表 kakezanhyou násobilkamath
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
掛かる kakaru trvat, pokrýt, nastartovat (motor), násobitgodan, jlpt3, verb, vintrans
電話を掛ける denwawokakeru zavolat si telefonemichidan, verb