Slovíčka


注意 ちゅうい poznámka, upozorněníjlpt4, math
注
nalít, zavodnit, ronit, vtéct
Čtení: チュウ, そそ.ぐ, さ.す, つ.ぐ
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
意
nápad, mysl, srdce, chuť, myšlenka, touha, péče, n...
Čtení: イ, もと, よし
Hlavní radikál: 心 (61) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
注意を注ぐ ちゅういをそそぐ dávat pozorgodan, verb
不注意 ふちゅうい nedbalost, nepozornostjlpt3
不注意な ふちゅういな nedbalý, nepozornýjlpt3
注意を逸らす ちゅういをそらす odvádět něcí pozornostgodan, verb
注意深い ちゅういぶかい pečlivý, opatrnýadj
注意を引く ちゅういをひく přitahovat pozornostgodan, verb
注意する ちゅういする věnovat pozornost, upozornitjlpt4, suru, verb
V případě požáru dávejte pozor na kouř a utečte.mix