Slovíčka


中括弧 ちゅうかっこ { }math
中
v, ve, uvnitř, střed, průměr, centrum
Čtení: チュウ, なか, うち, あた.る, あたる, かなえ
Hlavní radikál: 丨 (2) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
括
připevnit, přivázat, vazba, sevřít
Čtení: カツ, くく.る
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
弧
oblouk, klenba
Čtení:
Hlavní radikál: 弓 (57) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
中括弧エー割るビー中括弧閉じる ちゅうかっこエーわるビーちゅうかっことじる { A děleno B }math