Slovíčka


中括弧 čuukakko { }math
中
v, ve, uvnitř, střed, průměr, centrum
Čtení: čuu, naka, uči, ata.ru, atar...
Hlavní radikál: 丨 (2) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
括
připevnit, přivázat, vazba, sevřít
Čtení: kacu, kuku.ru
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
弧
oblouk, klenba
Čtení: ko
Hlavní radikál: 弓 (57) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
中括弧エー割るビー中括弧閉じる čuukakkoe-warubi-čuukakkotodžiru { A děleno B }math