Slovíčka


許諾 kyodaku súhlassuru
許
permit, approve
Čítanie: kyo, yuru.su, moto
Hlavný radikál: 言 (149) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)