souhlas, svolení, dohoda
諾
Čtení:
daku
Hlavní radikál: 言 (149) Radikály:
Zjednodušený: 诺 nejaponský znak
Tahy: 15 Džójó: 8 JIS: 17018
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
許諾 kyodaku súhlassuru
内諾 naidaku neformálny súhlassuru
伊弊諾 izanagi Izanagi, bůh stvořitel a bůh životakami
承諾 shoudaku souhlas, dohodasuru