Slovíčka


壮大 soudai veľkolepýmix
大
large, big
Čítanie: dai, tai, oo-, oo.kii, -oo.i...
Hlavný radikál: 大 (37) Ťahy: 3 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
壮
robust, manhood, prosperity
Čítanie: sou, sakan, tsuyoshi
Hlavný radikál: 爿 (90) Ťahy: 6 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

» Ďalšie príklady
壮大 soudai magnificent, grand, majestic, splendidmix
壮大な soudaina slávnostné