Slovíčka


倉庫 souko sklad
庫
sklad, skladiště
Čtení: ko, ku, kura
Hlavní radikál: 广 (53) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
倉
sklad, skladiště
Čtení: sou, kura
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka