sklad, skladiště
庫
Čtení:
ko, ku, kura
Hlavní radikál: 广 (53) Radikály: 广
Zjednodušený: 库 nejaponský znak
Tahy: 10 Džójó: 3 JIS: 14411
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
車庫 shako garážmix
冷蔵庫 reizouko ledničkadenki, jlpt5, uchi
冷凍庫 reitouko mrazák uchi
兵庫県 hyougoken prefektura Hjógonamae
倉庫 souko sklad
書庫 shoko sklad knih (v knihovně)mix
国庫 kokko státní pokladna, financemix
金庫 kinko trezor, sejfmix
在庫 zaiko zásoba na skladě, inventář, akciemix
ノートを冷蔵庫に張った。 no-to wo reizouko ni hatta. Přilepil jsem poznámku na lednici.mix