povzdech, nářek, sténání, truchlit
嘆
Čtení:
tan, nage.ku, nage.kawashii
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály:
Zjednodušený: 叹 nejaponský znak
Tahy: 13 Džójó: 8 JIS: 17202
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
愁嘆場 shuutanba dojímavá scénamix
嘆息 tansoku povzdech (zármutek)suru
嘆く nageku pozvdechnout, truchlitgodan, verb, vintrans