Slovíčka


渋い しぶい vkusný, svíravý, tichýadj
渋
svíravý, váhat, zdráhavý, průjem
Čtení: ジュウ, シュウ, しぶ, しぶ.い, しぶ.る
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
渋滞 じゅうたい zácpa (dopravní)jlpt3, suru
Na hlavě má čepici tmavé barvy.byousha1